reA ontwerp

reA is een architectenbureau dat zich richt op het hergebruik van bestaande gebouwen, bouwmateriaal en de intelligentie in bestaande bouwelementen. Het ontwerp is het resultaat van een zoektocht naar de kwaliteiten van het bestaande en hoe deze kwaliteiten optimaal zijn te benutten en in te zetten. Dit kan leiden tot zeer diverse uitkomsten.

Conservatorium Hotel

Bij de renovatie van de Rijkspostspaarbank tot het Conservatorium Hotel is nieuwbouw toegevoegd om de bruikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het oude gebouw te versterken. De nieuwbouw staat daarbij op respectabele afstand van het monument.
Lees meer over het project Conservatorium Hotel

De Leeuwenburg

Bij het renovatie ontwerp voor de Leeuwenburg is er juist voor gekozen om de moeilijk bruikbare delen van het complex te vervangen door nieuwbouw. Het resultaat is een ‘nieuw’ gebouw dat op een andere manier in de stad staat, terwijl zeker de helft uit renovatie bestaat.
Lees meer over het project De Leeuwenburg

Remix

Het Remix Project dat het bureau momenteel onder handen heeft, gaat nog verder.  Bestaande, leegstaande kantoorgebouwen, die zich niet lenen voor een renovatie, worden daarbij gedemonteerd.  Met de constructieve elementen, zoals wanden en vloeren, worden nieuwe gebouwen ontworpen.  Vastgoed is opeens veel minder vast.
Lees meer over het Remix project

reA streeft niet naar 100% hergebruik in de ontwerpen. Juist in de combinatie en symbiose  van oude en nieuwe elementen schuilt een grote kwaliteit. De zoektocht naar de symbiose in de architectuur wordt gestuurd door rationaliteit . Het beste resultaat ligt echter voorbij de rationaliteit.


Voor ontwerpen en onderzoeken van reA, zie → projecten

Voor eerder werk van B.v.Waveren bij Meyer en Van Schooten architecten, zie → referenties