reA onderzoek

Naast de ontwerpen heeft reA meerdere onderzoeken lopen. Deze onderzoeken zijn van fundamenteel belang voor de kwaliteit van de ontwerpen, maar zijn tevens een doel op zich. Bij een onderzoek kan de creativiteit en inventiviteit buiten de strikte kaders van een project treden. De focus bij de onderzoeken is wederom het hergebruik van bestaande gebouwen, structuren en materiaal.

Het remix project

Het grootste onderzoek bij reA is momenteel het remix project. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en haalbaar is om leegstaande gebouwen te demonteren tot weer losse prefab beton elementen, waarmee nieuwe gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Het onderzoek raakt aan alle facetten van het vastgoed, van vastgoedwaarde, demontage kosten tot de benodigde innovatieve bouwtechniek. → Lees meer over het remix project

Tussenvormen en Mengvormen

Een ander aandachtsveld is het onderzoek onder de titel tussenvormen en mengvormen. Daarbij wordt gekeken naar toekomstscenario’s voor de grootschalige en utilitaire gebouwen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze gebouwen zijn veelal te groot voor de mogelijke herbestemmingen en grondige renovaties, gebaseerd op ‘sloop tot op casco’ zijn te kostbaar.  Het onderzoek richt zich op de mogelijke processen, waarbij tijdelijke gebruiksvormen bijdragen aan een volgend gebruik en waarbij de intelligentie van het bestaande ten volste wordt benut. → Lees meer over tussenvormen en mengvormen


Voor ontwerpen en onderzoeken van reA, zie → projecten

Voor eerder werk van B.v.Waveren bij Meyer en Van Schooten architecten, zie → referenties