reA is in 2013 opgericht door Barry van Waveren. De insteek voor reA is een combinatie van beproefde voorkeuren en nieuwe inzichten. De liefde voor renovatie en hergebruik is aangevuld met het idee dat er meer dan genoeg materiaal aanwezig is in de gebouwde omgeving. Hergebruik verhoogt de waarde en de waardering van de gebouwen en het materiaal. De nieuwe richting van reA vraagt om onder meer studie en onderzoek. De kennis opgedaan met renovatie en remix komt terug bij nieuwe gebouwen, die meer dan nu gebruikelijk op potentieel hergebruik ontworpen worden.

Barry van Waveren is tevens betrokken bij Team V architectuur als projectarchitect voor Het Nieuwe Universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.